Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Bất Động Sản Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới”

Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới”

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới năm 1986, thị trường bất động sản Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là tại các thành phố lớn, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sự phát triển của thị trường bất động sản có một vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua việc thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra nhu cầu về lao động và thúc đẩy các ngành khác phát triển như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và nhà ở kết nối với thị trường đất đai và các dịch vụ môi giới, pháp lý và định giá.

Phát triển thị trường bất động sản bền vững

Phát triển thị trường bất động sản bền vững

Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 đã có nhận định: “Hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường; chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện; các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm; thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất đã được hình thành và phát triển nhanh”. Kết quả đó khẳng định các quan điểm chỉ đạo, định hướng chính sách, pháp luật về đất đai được xác định trong Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX là đúng đắn, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Diễn biến trên thị trường bất động sản thời gian qua và gần đây nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng, trường hợp đấu giá đất ở Khu đô thị Thủ Thiêm-TP.HCM hay việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, .v.v. đã cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn những hạn chế nhất định về: quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thuế, tín dụng, thu tiền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các thủ tục hành chính về đất đai cũng như các quy định pháp lý về kinh doanh bất động sản. Nguồn lực về đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thị trường bất động sản phát triển chưa bền vững.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững thị trường bất động sản; tăng cường sự quản lý, điều tiết của Nhà nước từ trung ương đến địa phương; đẩy mạnh phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội để từng bước cải thiện điều kiện nhà ở của người dân, Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới”

Luật Sư Tổng Hợp giới thiệu KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI. Việc đăng tải này nhằm mục đích học tập. Chúng tôi phản đối việc sử dụng các tài liệu/dữ liệu trên trang web này vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Tải về tại đây: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH MỚI

You may also like