Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Tương lai nền kinh tế số Việt Nam 2025 – 2045

Tương lai nền kinh tế số Việt Nam 2025 – 2045

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Phần I Việt Nam ngày nay và Nền kinh tế số

1 Tổng quan về kinh tế việt nam – một câu chuyện thành công về phát

1.1 Các xu hướng kinh tế – Từ thời kỳ Đổi Mới đến nay

1.2 Việt Nam năm 2019 – Một thị trường mới nổi hàng đầu

2 Khái niệm về nền kinh tế số

2.1 Nền kinh tế số là gì?

2.2 Các khái niệm khác liên quan đến kinh tế số

3 Tiền đề phát triển nền kinh tế số tại việt nam

3.1 Việt Nam trong mối tương quan với nền kinh tế toàn cầu

3.2 Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế số tại Việt Nam

3.3 Khởi đầu hứa hẹn cho nền kinh tế số Việt Nam

Phần II Tình hình Việt Nam hiện nay và tiềm năng phát triển kinh tế

1 Xu hướng chuyển đổi số tại việt nam

1.1 Nền tảng cho quá trình số hóa

1.2 CNTT&TT – nền tảng cho kinh tế số tại Việt Nam bùng nổ

1.3 Nội dung số đang lên ngôi

1.4 Hướng tới một nền kinh tế số phát triển cùng thương mại điện tử

1.5 Logistics thông minh

1.6 Du lịch thông minh

1.7 Y tế thông minh

1.8 Cung cấp các dịch vụ chính phủ điện tử

1.9 Nền kinh tế chia sẻ và kinh tế nền tảng

1.10 Công nghệ tài chính

2 Nghiên cứu trường hợp – mức độ nhận thức và sẵn sàng chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và sản xuất chế tạo

2.1 Phương pháp khảo sát

2.2 Kết quả khảo sát

2.3 Quan điểm của người tiêu dùng về quá trình số hòa

2.4 Gợi ý cho việc phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

2.5 Thách thức trong quá trình chuyển đổi số

Phần III Các xu thế chủ

 • Các công nghệ số mới nổi
 • Một thế giới nhỏ hơn nhờ quốc tế hóa
 • Nhu cầu đảm bảo an ninh mạng và bảo mật cá nhân tăng cao
 • Cơ sở hạ tầng số hiện đại
 • Thúc đẩy sự phát triển của thành phố thông minh
 • Sự gia tăng về kỹ năng, dịch vụ, doanh nghiệp số và nền kinh tế việc
 • Làm tự do
 • Hành vi người tiêu dùng thay đổi – cộng đồng số, người có
 • Tầm ảnh hưởng, tiêu dùng sản phẩm giá trị cao

Phần IV Kịch bản năm

 • Kịch bản 1. Truyền thống
 • Kịch bản 2. Chuyển đổi
 • Kịch bản 3. Xuất khẩu số
 • Kịch bản 4. Tiêu dùng số

Phần V Kết luận và Lộ trình phát

 • Chuyển đổi số thành công để tăng trưởng kinh tế cho việt nam giai đoạn 2019-2045
 • Xây dựng lộ trình phát triển cho nền kinh tế số việt nam trong tương lai
 • Lộ trình phá triển cho nền kinh tế số việt nam trong tương lai

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Tương lai nền kinh tế số Việt Nam 2025 – 2045 cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: Tương lai nền kinh tế số VN 2025-2045

Nguồn: Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) năm 2019 trình phá triển cho nền kinh tế số việt nam trong tương lai

You may also like