Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Thông tin thị trường Logistics Việt Nam và thế giới tháng 01 năm 2023 và dự báo

Thông tin thị trường Logistics Việt Nam và thế giới tháng 01 năm 2023 và dự báo

bởi Doanh Nhân Giao Thương

1. Tình hình chung

2. Hoạt động vận tải

3. Cảng biển

4. Giao nhận, chuyển phát, kho bãi-bất động sản logistics, chuỗi cung ứng lạnh và dịch vụ liên quan

5. Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics tháng 01 năm 2023

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Thông tin thị trường Logistics Việt Nam và thế giới tháng 01 năm 2023 và dự báo cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: 202302 bao cao logistics viet nam thang 01 2023

You may also like