Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Tài liệu Hội nghị hải quan

Tài liệu Hội nghị hải quan

bởi Doanh Nhân Giao Thương

1 Phần A. Danh mục văn bản mới phát hành từ tháng 11 năm 2021 đến nay

2 Phần B. Những chính sách mới về pháp luật hải quan từ tháng 11 năm 2021

3 Phần C. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ tháng 11 năm 2021 đến nay

4 Phần D. Tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định FTA và các thỏa thuận thương mại song phương từ tháng 11 năm 2021 đến nay

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Tài liệu Hội nghị hải quan cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: Tài liệu hội nghị Hải quan

You may also like