Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Đổi mới sáng tạo và năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo và năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Chương 1. Đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo và tác động của năng lực đổi mới sáng tạo tới năng suất, chất lượng của doanh nghiệp

Chương 2. Tiêu chí và thang đo năng lực đổi mới sáng tạo và tác động của nó tới năng suất, chất lượng của doanh nghiệp nông nghiệp

Chương 3. Thực trạng đổi mới sáng tạo và tác động của năng lực đổi mới sáng tạo tới năng suất, chất lượng của doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Chương 4. Giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Đổi mới sáng tạo và năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: Đổi mới sáng tạo và năng suất chất lượng trong doanh nghiệp

Nguồn: NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

You may also like