Bài Thơ: Đời Doanh Nhân

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Đời Doanh nhân từ khi ta đã hiểu
Dấn thân theo là chịu khổ muôn vàn
Vượt bao gian khó chẳng từ nan
Thương trường khốc liệt hơn chiến trận
Nuôi Chí kinh doanh thắng nghèo nàn

Đời Doanh nhân đi khắp bốn phương
Miệt mài chèo lái thuyền giao thương
Giương buồm sóng gió trời nhân thế
Giúp đời phồn vinh, sức phi thường

Nguyễn Tất Thịnh

You may also like