Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpChuyện Thương Trường Cần xử lý nghiêm những cửa hàng xăng dầu vi phạm pháp luật

Cần xử lý nghiêm những cửa hàng xăng dầu vi phạm pháp luật

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Chính phủ có những quy định về việc điều tiết giá bán xăng dầu trong từng thời kỳ. Việc điều tiết giá xăng dầu nhằm làm hài hòa phù hợp với nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên thời gian gần đây (10-11-12/10/2022), nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn một số tỉnh thành đã giảm lượng xăng dầu bán ra nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước.

Chia sẻ ý kiến pháp lý về tình trạng nhiều cửa hàng đóng cửa không bán xăng dầu hoặc bán ra với số lượng rất ít. Luật sư Lê Đình Lý nêu rõ những quy định pháp luật như sau:

Theo quy định, hành vi này có thể bị xử phạt đến 20.000.000 đồng. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định:

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

c) Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, trong trường hợp của hàng bán lẻ xăng dầu giảm lượng hàng bán ra, giảm thời gian bán hàng, không bán hàng… mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với những cửa hàng xăng dầu trong thời điểm này. Các cơ quan quản lý cần phải xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu để tránh tình trạng lợi ích nhóm, lũng đoạn thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

# Tuệ Ngân

You may also like