Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Những quy định về thanh tra, kiểm tra thuế 2022

Những quy định về thanh tra, kiểm tra thuế 2022

bởi Doanh Nhân Giao Thương

A. Những quy định chung về thanh, kiểm tra thuế (TKT): Kế toán, Kiểm toán

B. TKT về thuế TNCN

C. TKT thuế GTGT: VAT đầu ra; Hóa đơn chứng từ nộp thuế; Giảm thuế ; Trả tiền không đúng quy định

D. TKT thuế TNDN

D1. TKT doanh thu bán hàng, Doanh thu tài chính, Thu nhập khác (TK 511, TK 515, TK 711) Khi kê khai thuế GTGT, Doanh thu tính TNDN, Sự khác biệt giữa kế toán và thuế.

D2. TKT về chi phí: Chi phí giá vốn, Chi phí tiền lương, Chi phí tài chính, Chi phí lãi vay, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng, chi phí khác.

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Những quy định về thanh tra, kiểm tra thuế 2022 cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: THANH KIEM TRA VE THUE

You may also like