Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Các giải pháp nâng cao giá trị chuỗi lúa gạo vùng ĐBSCL

Các giải pháp nâng cao giá trị chuỗi lúa gạo vùng ĐBSCL

bởi Doanh Nhân Giao Thương

I. THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VÙNG ĐBSCL

1. Những mặt đạt được

2. Những mặt còn hạn chế

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Khâu sản xuất lúa

2. Khâu thu mua, chế biến, tiêu thụ

3. Cơ chế, chính sách

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Các giải pháp nâng cao giá trị chuỗi lúa gạo vùng ĐBSCL cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: GIẢI PHÁP CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VÙNG ĐBSCL

Nguồn: Sub-NIAPP

You may also like