Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Bất Động Sản Hà Nội sẽ đấu giá 177 ha đất trong năm 2021

Hà Nội sẽ đấu giá 177 ha đất trong năm 2021

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.500 dự án từ nay đến 2023. Riêng trong năm 2021, tổng diện tích đất để đấu giá 177,29 ha.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong năm 2021, Thành phố sẽ đấu giá quyền sử dụng đất ở 446 dự án (bao gồm 284 dự án chuyển tiếp); Tổng diện tích đất để đấu giá 177,29 ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 23.673,33 tỷ đồng; Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.882,78 tỷ đồng.

Về diện tích dự án được mang ra đấu giá, các dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp); Tổng diện tích đất để đấu giá 140,43 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 17.544,12 tỷ đồng; Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 4.009,68 tỷ đồng.
Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp); Tổng diện tích đất để đấu giá 36,86 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến: 6.129,21 tỷ đồng; Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 873,1 tỷ đồng.

Đối với năm 2022, tổng số dự án sẽ được mang ra đấu giá là 507 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 422,07 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.123,05 tỷ đồng; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 6.989,76 tỷ đồng.

Trong đó, dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 296 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 381,68ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 33.775,64 tỷ đồng; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 5.913,13 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 211 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 40,39 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 4.347,41 tỷ đồng; Dự kiến phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 1.076,62 tỷ đồng.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023: Tổng số dự án 531 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 485,46 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42.206,39 tỷ đồng; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 12.521,66 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích trên 5.000m2 là 371 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 410,77 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 35.932,24 tỷ đồng; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 10.611,68 tỷ đồng.

Dự án quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 160 dự án; Tổng diện tích đất để đấu giá 74,69 ha; Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 6.274,15 tỷ đồng; Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả 1.909,98 tỷ đồng…

 

You may also like