Trang Chủ Tin Tức Tổng Hợp Nội quy, quy chế sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương

Nội quy, quy chế sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương

bởi Doanh Nhân Giao Thương

NỘI QUY, QUY CHẾ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN GIAO THƯƠNG.

(Nội quy này áp dụng cho toàn quốc, kể cả các CLB doanh nhân giao thương ở nước ngoài)

Điều 1. Tiêu chuẩn thành viên chính thức Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương gồm: Các chủ doanh nghiệp, các Giám đốc, các Phó Giám Đốc, các CEO điều hành doanh nghiệp, Cổ đông trong các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế.

Điều 2. Tất cả các thành viên chính thức của Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng, ngày giờ sinh hoạt sẽ do CLB của từng Tỉnh/khu vực ấn định. Nếu thành viên nào bỏ sinh hoạt 3 lần liên tiếp thì xem như từ bỏ quyền thành viên của mình và sẽ bị loại ra khỏi câu lạc bộ. Nếu muốn sinh hoạt tiếp phải thực hiện quy trình kết nạp vào lại từ đầu.

Trong trường hợp các thành viên bận công việc thì được cử nhân sự tham gia họp thay nhưng không quá 3 lần liên tiếp.

Điều 3. Các thành viên trong Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng và chấp hành sự điều hành của người đứng đầu từ trên xuống dưới. Các thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy tắc Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương. Tuân thủ và tôn trọng sự điều hành của người sáng lập. Kinh doanh đúng theo pháp luật Việt Nam quy định.

Các hành vi cạnh tranh kinh doanh trong Câu lạc bộ phải thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Nếu thành viên nào có thái độ, hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị loại khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn.

Điều 4. Các thành viên trong Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau về lĩnh vực kinh doanh, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các doanh nhân. Các thành viên trong Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải tích cực giới thiệu thành viên mới tham gia vào CLB (Chỉ tiêu thấp nhất: 12 người/năm). Bảo vệ uy tín, danh dự của Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương.

Các thành viên Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương không được có hành vi gây mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ. Nếu phát hiện thành viên có hành vi nào gây mất đoàn kết, chia rẻ nội bộ sẽ bị loại ra khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn.

Điều 5. Các thành viên Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương không được có hành vi lôi kéo, tuyên truyền, xúi dục thành viên sang tổ chức doanh nhân, kinh doanh khác. Đối với các thành viên trong Ban tổ chức, Ban quản trị trong câu lạc bộ Doanh nhân giao thương thì không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, công việc điều hành của câu lạc bộ Doanh nhân khác hoặc tổ chức kinh doanh có xu hướng hoạt động tương tự như Câu lạc bộ Doanh nhân giao thương. Nếu phát hiện sẽ bị loại khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn.

Điều 6. Các thành viên Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương không được có hành vi gây thiệt hại đến uy tín danh dự của Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương nói chung và của các thành viên trong Câu lạc bộ nói riêng. Trường hợp xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  của các thành viên trong câu lạc bộ sẽ bị loại ra khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn. Ngoài ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Các Câu lạc bộ tại các tỉnh/khu vực cũng như các thành viên Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải hoạt động theo đúng định hướng, kế hoạch phát triển của người sáng lập hoặc chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân giao thương toàn quốc. Trường hợp câu lạc bộ tại tỉnh/khu vực hoạt động không theo định hướng, không chấp hành sự điều hành của người sáng lập hoặc Chủ tịch câu lạc bộ toàn quốc thì sẽ bị tuyên bố loại ra khỏi cộng đồng chung của Câu lạc bộ doanh nhân giao thương.

Điều 8. Trong trường hợp những thành viên muốn tách khỏi hoặc bị loại ra khỏi Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương thì không được quyền sử dụng danh nghĩa, logo và bộ nhận diện thương hiệu của Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương. Mọi hành vi vi phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 9. Các chi phí tài chính sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh nhân giao thương phải công khai, minh bạch, rõ ràng. Tất cả các khoản đóng góp đều trên tinh thần tự nguyện của các thành viên.

Điều 10. Các thành viên Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương phải tuân thủ pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Các thành viên không được có hành vi gây rối kích động về mặt chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, khuyết tật, các vấn đề trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điều 11. Thành viên nào có công lao phát triển Câu lạc bộ ở các tỉnh thành hoặc nước ngoài (gọi chung là địa bàn mới) chưa có CLB hoạt động thì được giữ vai trò là Chủ tịch Câu lạc bộ đó. Vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ của từng tỉnh (địa bàn) sẽ không bị thay thế trừ trường hợp người đó từ chức hoặc vi phạm nội quy này.

Đối với các vị trí Phó chủ tịch câu lạc bộ, vị trí Trưởng các ban sẽ bị thay thế người khác nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm nội quy này.

Điều 12. Trường hợp các thành viên trong Câu lạc bộ Doanh Nhân Giao Thương có mâu thuẫn, tranh chấp quyền lợi thì phải thông báo cho Chủ tịch Câu lạc bộ biết và thiện chí hòa giải, giải quyết.

Mục đích là tạo ra một Câu lạc bộ Doanh nhân sinh hoạt lành mạnh. Xây dựng một sân chơi bổ ích cho các Doanh Nhân./.

CLB DOANH NHÂN GIAO THƯƠNG

CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH LÝ

 

 

You may also like