Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpHọc Viện Doanh Nhân Bộ 101 tài liệu KPI cho Doanh nghiệp

Bộ 101 tài liệu KPI cho Doanh nghiệp

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Ban biên tập trang tin Doanh nhân giao thương giới thiệu Bộ 101 tài liệu KPI cho Doanh nghiệp . Việc đăng tải này nhằm mục đích học tập và lan tỏ kiến thức. Chúng tôi phản đối việc sử dụng các tài liệu trên trang web này vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Nội dung (tải về ở cuối trang)

HỆ THỐNG KPI NHÂN SỰ

1.1 Chỉ số KPI về lương.doc

1.10 KPI về đánh giá nguồn nhân lực khác.doc

1.2 Chỉ số KPI về tuyển dụng.doc

1.3 Chỉ số KPI về an toàn lao động.doc

1.4 Chỉ số KPI về đào tạo.doc

1.5 Chỉ số KPI về đánh giá công việc.doc

1.6 Chỉ số KIP về giờ làm việc.doc

1.7 Chỉ số KPI về lòng trung thành.doc

1.8 Chỉ số KPI về năng suất nguồn nhân lực.doc

1.9 Chỉ số KPI về hoạt động cải tiến.doc

HỆ THỐNG KPI MARKETING

2.1 Chỉ số KPI về quảng cáo.doc

2.2 Chỉ số KPI về hoạt động khuyến mãi.doc

2.3 Chỉ số KPI về quan hệ công chúng.doc

2.4 Chỉ số KPI về Internet Marketing.doc

HỆ THỐNG KPI SALE

3.1 Chỉ số KPI của nhân viên bán hàng.doc

3.2 Chỉ số KPI về tiếp xúc qua điện thoại.doc

3.3 Chỉ số KPI cho cửa hàng siêu thị.doc

3.4 Chỉ số KPI về chăm sóc khách hàng.doc

3.5 Chỉ số KPI về khách hàng trung thành.doc

3.6 Chỉ số KPI về sự phàn nàn của khách hàng.doc

3.7 Chỉ số KPI thị phần.doc

3.8 Chỉ số KPI đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng.doc

3.9 Chỉ số KPI về khách hàng.doc

HỆ THỐNG KPI TÀI CHÍNH

4.1 Chỉ số KPI thanh toán.doc

4.2 Chỉ số KPI quản lý nguồn vốn.doc

4.3 Chỉ số KPI lợi nhuân.doc

4.4 Chỉ số KPI đầu tư.doc

HỆ THỐNG KPI CUNG ỨNG – SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG

5.1.1 Chỉ số KPI vận chuyển.doc

5.1.2 Chỉ số KPI giao hàng.doc

5.1.3 Chỉ số KPI cung ứng khác.doc

5.2.1 Chỉ số KPI sản phẩm lỗi.doc

5.2.2 Chỉ số KPI quản lý nguyên vật liệu.doc

5.2.3 Chỉ số KPI sử dụng nguyên vật liệu tiêu hao.docx

5.2.4 Chỉ số KPI quản lý đơn hàng.doc

5.2.5 Chỉ số KPI năng suất.doc

5.2.6 Chỉ số KPI bảo trì.doc

HỆ THỐNG KPI SẢN XUẤT

6.1 Chỉ số KPI nhà máy.xls

6.10 Chỉ số KPI phòng đầu tư.xls

6.11 Chỉ số KPI về tiêu chí chung.xls

6.2 Chỉ số KPI phòng kinh doanh.xls

6.3 Chỉ số KPI đội môi trường.xls

6.4 Chỉ số KPI phòng bảo vệ.xls

6.5 Chỉ số KPI phòng kỹ thuật.xls

6.6 Chỉ số KPI phòng nhân sự.xls

6.7 Chỉ số KPI phòng tài chính kế toán.xls

6.8 Chỉ số KPI phòng kế hoạch kỹ thuật.xls

6.9 Chỉ số KPI phòng kiểm soát chất lượng.xls

HỆ THỐNG KPI CHỨC DANH

7.1.1 Chỉ số KPI của trưởng phòng kế toán – kế toán trưởng.xls

7.1.2 Chỉ số KPI kế toán thanh toán.xls

7.1.3 Chỉ số KPI kế toán vật tư.xls

7.1.4 Chỉ số KPI kế toán giá thành.xls

7.1.5 Chỉ số KPI kế toán tổng hợp.xls

7.1.6 Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Kế toán trưởng.xls

7.2.1 Chỉ số KPI của trưởng phòng cung ứng.xls

7.2.2 Chỉ số KPI của phó phòng cung ứng.xls

7.2.3 Chỉ số KPI của nhân viên mua hàng nước ngoài.xls

7.2.4 Chỉ số KPI của nhân viên mua hàng nội địa.xls

7.2.5 Mục tiêu kế hoạch công việc năm của trưởng phòng cung ứng.xls

7.3.1 Chỉ số KPI của trưởng phòng giao nhận.xls

7.3.2 Chỉ số KPI của trưởng bộ phận giao nhận.xls

7.3.3 Chỉ số KPI của nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu.xls

7.3.4 Chỉ số KPI của nhân viên giao nhận nội địa.xls

7.3.5 Chỉ số KPI của thủ kho.xls

7.3.6 Mục tiêu kế hoạch công việc năm của phòng giao nhận.xls

7.4.1 Chỉ số KPI của trưởng phòng kỹ thuật.xls

7.4.2 Chỉ số KPI của trưởng bộ phận máy dân dụng.xls

7.4.3 Chỉ số KPI của trưởng bộ phận máy công nghiệp.xls

7.4.4 Chỉ số KPI của nhân viên DVKT máy dân dụng.xls

7.4.5 Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận QA.xls

7.4.6 Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận kỹ thuật dịch vụ.xls

7.4.7 Mục tiêu kế hoạch năm của giám đốc dịch vụ kỹ thuật.xls

7.5.1 Chỉ số KPI của giám đốc phòng R&D.xls

7.5.2 Chỉ số KPI của phó phòng R&D.xls

7.5.3 Chỉ số KPI của trưởng bộ phận điện.xls

7.5.4 Chỉ số KPI của trưởng bộ phận cơ khí.xls

7.5.5 Mục tiêu kế hoạch năm của giám đốc phòng R&D.xls

7.5.6 Mục tiêu kế hoạch năm của phòng R&D.xls

KPI IN ENGLISH

8.1 KPIs for Training.doc

8.10 KPIs for Callcenter.doc

8.11 KPIs for Brand.doc

8.12 KPIs for Marketing.doc

8.13 KPIs for Sales.doc

8.2 KPIs for Development & counseling.doc

8.3 KPIs for Employee information.doc

8.4 KPIs for HR strategy.doc

8.5 KPIs for Human Resources.doc

8.6 KPIs for Recruitment.doc

8.7 KPIs for Redeployment & retirement.doc

8.8 KPIs for Reward & retainment.doc

8.9 KPIs for Advertising.doc

HỆ THỐNG BSC CHO DOANH NGHIỆP

9.1 BSC Kinh doanh.xls

9.2 BSC Kế Toán.xls

9.3 BSC Kho vận.xls

9.4 BSC Kỹ thuật.xls

9.4 BSC Mua hàng.xls

9.5 BSC R-D.xls

9.6 BSC Sản xuất.xls

Bảng chỉ tiêu đánh giá theo phương pháp BSC.pdf

Mẫu – Đánh giá công việc theo KPI.doc

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC.pdf

Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp.pdf

Bộ 101 tài liệu KPI cho Doanh nghiệp: Tải về tại đây

Mời các bạn tham gia CLB Doanh Nhân Giao Thương để cùng mở rộng mối quan hệ kết nối kinh doanh và chia sẻ kiến thức kinh doanh. Hãy quét mã QR trong hình ảnh thư mời bên dưới để đăng ký tham gia.

You may also like