Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpHọc Viện Doanh Nhân Bộ tài liệu hệ thống quy trình quản lý nhân sự dành cho lãnh đạo

Bộ tài liệu hệ thống quy trình quản lý nhân sự dành cho lãnh đạo

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Ban biên tập trang tin Doanh nhân giao thương giới thiệu Bộ tài liệu hệ thống quy trình quản lý nhân sự dành cho lãnh đạo. Đây là tài liệu có giá trị tham khảo hữu ích cho các lãnh đạo Doanh nghiệp. Việc đăng tải này nhằm mục đích học tập và lan tỏ kiến thức. Chúng tôi phản đối việc sử dụng các tài liệu trên trang web này vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Nội dung (tải về ở cuối trang)

QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

00 – Quy trình hoạch định nhân sự.docx

01 – Quy trình hoạch định nguồn nhân lực.docx

02 – Biểu mẫu Hoạch định nguồn nhân lực – Headcount planning.xls

03 – Hoạch định nguồn nhân lực trong môi trường làm việc toàn cầu.pdf

04 – Phương pháp tính định biên thông dụng.pdf

05 – Định biên cho cơ sở kinh doanh online.xlsx

06 – Bài toán Định biên nhân sự tại công ty Tinh Vân.pdf

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

00A – Quy trình tuyển dụng.docx

00B – Quy trình tuyển dụng.doc

01 – Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng.doc

02 – Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất.docx

03 – Mẫu Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự.doc

04 – Mẫu Thông báo tuyển dụng.docx

05 – Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng.docx

06A – Mẫu Bảng thông tin ứng viên dự tuyển.docx

06B – Mẫu Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển.doc

06C – Mẫu tờ khai ứng viên.doc

07A – Mẫu Thư mời phỏng vấn.docx

07B – Mẫu Thư mời phỏng vấn.docx

08 – Mẫu Bản câu hỏi phỏng vấn.docx

09 – Mẫu Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn.docx

10 – Mẫu Bảng đánh giá sau thời gian thử việc.docx

11 – Mẫu Phiếu đánh giá tập sự.docx

12 – Mẫu Hợp đồng lao động.docx

13 – Mẫu Đơn xin cấp giấy phép lao động.docx

14 – Mẫu Danh sách CBNV tuyển dụng trong tháng.docx

15 – Mẫu Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm.xls

16 – Mẫu Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn.doc

17 – Mẫu Phiếu nhận hồ sơ.docx

18 – Phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên.doc

19 – Mẫu Thang điểm phỏng vấn.doc

20 – Mẫu Thư cảm ơn dự tuyển.doc

21 – Tờ trình tiếp nhận thử việc.doc

22 – Mẫu Thư mời nhận việc.doc

23 – Mẫu Bản cam kết bảo mật tiền lương.doc

QUY TRÌNH HỌC VIỆC, THỬ VIỆC

00 – Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc.doc

01 – Mẫu Quyết định lương thử việc.doc

02 – Mẫu Hợp đồng thử việc.doc

03 – Mẫu Chương trình thử việc.doc

04 – Mẫu Bảng đánh giá sau thời gian thử việc.doc

05 – Mẫu Quyết định tiếp nhận chính thức.doc

06 – Mẫu Hợp đồng lao động chính thức.doc

QUY TRÌNH ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI

00 – Quy định về hội nhập môi trường làm việc.doc

01 – Mẫu Chương trình thử việc.doc

02 – Nội dung hướng dẫn nhân viên mới.doc

03 – Mẫu Phiếu đánh giá năng lực nhân viên sau thời gian thử việc.doc

04 – Biểu mẫu Báo cáo kết quả thử việc.doc

QUY TRÌNH THỰC TẬP

00 – Quy trình thực tập.doc

01 – Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ.doc

02 – Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập.doc

03 – Mẫu Giấy đề nghị thực tập.doc

04 – Mẫu Quyết định tiếp nhận thực tập.doc

05 – Mẫu Chương trình thực tập.doc

06 – Mẫu Bản cam kết thực tập.doc

07A – Mẫu Bản đánh giá kết quả thực tập.doc

07B – Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực tập.doc

08 – Mẫu Phiếu đánh giá kết quả đề tài thực tập.doc

HỘI NHẬP NHÂN VIÊN

00A – Quy trình quản trị nhân sự.xls

00B – Quy định Hội nhập môi trường làm việc.doc

01 – Biên bản bàn giao kỹ thuật.doc

02 – Thư chào mừng.doc

03 – Mẫu Chương trình thử việc.doc

04 – Bài kiểm tra chất lượng kiến thức hội nhập làm việc dành cho cán bộ mới.doc

05 – Bài kiểm tra chất lượng kiến thức hội nhập văn hóa dành cho cán bộ mới.doc

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

00 – Quy trình đào tạo bên ngoài.doc

01 – Mẫu Phiếu đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên.doc

02 – Mẫu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo tổng hợp.doc

03 – Mẫu Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo.doc

04 – Mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo.doc

05 – Mẫu Kế hoạch đào tạo.doc

06 – Mẫu Tờ trình cử cán bộ đi đào tạo.doc

07 – Mẫu Bản cam kết đào tạo, huấn luyện.doc

08 – Mẫu Quyết định cử đi đào tạo.doc

09 – Mẫu Phiếu đánh giá khóa học của học viên.doc

10 – Mẫu Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo.doc

11 – Mẫu Báo cáo kết quả ứng dụng đào tạo.doc

12 – Mẫu Hồ sơ đào tạo.doc

13 – Mẫu Báo cáo tổng hợp đào tạo hàng tháng.doc

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

00A – Quy trình đào tạo nội bộ.doc

00B – Quy trình đào tạo và huấn luyện nhân viên.pdf

01 – Chính sách đào tạo nội bộ.doc

02 – Mẫu Chương trình đào tạo.doc

03A – Mẫu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo.doc

03B – Mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo tổng hợp.doc

03C – Mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất.doc

03D – Mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo theo năm.doc

04 – Mẫu Kế hoạch đào tạo năm.doc

05 – Mẫu Kế hoạch đào tạo kỹ năng.xls

06 – Mẫu Thông báo kế hoạch đào tạo chung.doc

07 – Danh sách cán bộ nhân viên được đào tạo.doc

08 – Danh sách học viên tham gia đào tạo.doc

09 – Danh sách cán bộ – chuyên viên nội bộ đăng ký tham gia giảng dạy.doc

10 – Mẫu Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo.doc

11 – Mẫu Phiếu đánh giá chất lượng học viên.doc

12 – Mẫu Phiếu đánh giá chất lượng khóa học.doc

13 – Mẫu Phiếu đánh giá về khóa học của học viên.doc

14 – Mẫu Bảng tổng kết chương trình đào tạo năm.doc

15 – Mẫu Mô tả công việc giảng viên nội bộ.docx

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

00A – Quy trình đào tạo hội nhập.doc

00B – Quy định về Hội nhập môi trường làm việc.doc

01 – Lịch triển khai chương trình đào tạo, hội nhập công ty.xls

02 – Mẫu Chương trình đào tạo theo chức danh.doc

03 – Mẫu Phiếu thông tin đào tạo cá nhân.doc

04 – Mẫu Kế hoạch đào tạo nội quy, quy chế.doc

05 – Mẫu Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ.doc

06 – Mẫu Biên bản đào tạo.doc

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI

00A – Quy trình xây dựng KPI.xlsx

00B – Quy trình xây dựng & Đánh giá KPI.pptx

01 – Hướng dẫn xây dựng KPI.docx

02 – Hướng dẫn xây dựng KPI theo mô hình BSC.xlsx

03 – Thư viện KPI & Competency.pptx

04 – Mẫu Thiết kế báo cáo KPI.pptx

05 – Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc.docx

06 – Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.docx

07 – Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy.docx

08 – Biên bản đánh giá công việc.docx

09 – Mẫu đánh giá công việc nhân viên cuối năm.doc

10 – Bảng tự nhận xét của cán bộ.docx

11 – Mẫu Phiếu đánh giá thời gian thử việc.docx

12 – Mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự.docx

13 – Mẫu KPI đánh giá nhân viên.xlsx

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ – QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

00 – Quy trình đánh giá công việc nhân viên.doc

01 – Quy định đánh giá công việc.doc

02 – Quy định đánh giá công việc nhân viên.doc

03 – Bảng đánh giá công việc nhân viên.doc

04 – Biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên theo tuần.doc

05 -Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên theo tháng.doc

06 – Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên theo quý, năm.doc

07 – Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc.doc

08 – Mẫu Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.doc

09 – Mẫu Biên bản đánh giá công việc.doc

10 – Mẫu Bảng tổng hợp vi phạm nôi quy, quy chế.doc

11 – Mẫu Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy.doc

12 – Mẫu Giấy đề nghị cộng điểm.doc

13 – Mẫu Bảng tổng hợp đánh giá công việc.doc

14 – Phương pháp phân nhóm đánh giá trong công việc.pdf

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

00 – Quy trình đánh giá nhân sự.docx

01 – Quy chế đánh giá thành tích nhân viên công ty.doc

02 – Mẫu Bảng theo dõi thực hiện công việc.doc

03 – Mẫu Bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc.xlsx

04 – Bảng tổng hợp kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc.xlsx

05 – Bảng đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo năm.xlsx

06 – Mẫu Kế hoạch phát triển cá nhân.xlsx

07 – Biểu mẫu đánh giá chéo mức độ hiệu quả công việc.xlsx

08 – Mẫu Đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo và trưởng đơn vị.doc

09 – Biểu mẫu đánh giá hiệu suất đơn giản.xlsx

10 – Biểu mẫu đánh giá hiệu suất thường niên.dotx

11 – Biểu mẫu đánh giá hiệu suất trong thời gian đầu.dotx

12 – Biểu mẫu đánh giá theo nhóm.xlsx

13 – Biểu mẫu đánh giá quản lý thường niên.xlsx

14 – Biểu mẫu tự đánh giá của nhân viên.dotx

15 – Biểu mẫu đánh giá nhân viên giữa năm.dotx

16 – Biểu mẫu đánh giá đồng nghiệp ngang hàng.dotx

17 – Biểu mẫu điểm danh nhân viên.xlsx

18 – Biểu mẫu kế hoạch phát triển nghề nghiệp.dotx

19 – Biểu mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên.xlsx

20 – Biểu mẫu gửi phản hồi lên cấp trên.dotx

21 – Mẫu Bảng đánh giá năng lực.pdf

22 – Mẫu Bảng đánh giá nhân sự theo mục tiêu.pdf

QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN, BỔ NHIỆM

00 – Quy chế bổ nhiệm.docx

01 – Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ.doc

02 – Mẫu Quyết định lương bổ nhiệm.doc

03 – Mẫu Quyết định điều động cán bộ.doc

04 – Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ.doc

05 – Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên.doc

06 – Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ.doc

07 – Mẫu Quyết định lương miễn nhiệm.doc

08 – Mẫu Tờ trình bổ nhiệm cán bộ.doc

09 – Mẫu Tờ trình điều động cán bộ.doc

10 – Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ.doc

11 – Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ.doc

12 – Mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự.doc

13 – Mẫu Phiếu thăng chức.docx

14 – Mẫu Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ.doc

15 – Mẫu Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ viên chức.doc

16 – Mẫu Phiếu đánh giá tín nhiệm.docx

17 – Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ.doc

18 – Mẫu Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự.doc

QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

00 – Quy trình khen thưởng, kỷ luật.doc

01 – Mẫu Quyết định khen thưởng.doc

02 – Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật.doc

03 – Mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua đơn vị.doc

04 – Mẫu Biên bản họp xem xét kỷ luật.doc

05 – Mẫu Biên bản vi phạm.doc

06 – Mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân.doc

07 – Mẫu Biên bản nhắc nhở vi phạm kỷ luật.docx

08 – Mẫu Biên bản cảnh cáo vi phạm kỷ luật.docx

09 – Mẫu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động.doc

10 – Mẫu Danh sách thâm niên nhân viên.xls

11 – Chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên.doc

12 – Mẫu Mô hình ESOP tại công ty ABC.doc

13 – Mẫu Giấy đề nghị khen thưởng.doc

14 – Mẫu Sổ theo dõi khen thưởng.doc

QUY CHẾ LƯƠNG

00 – Quy chế lương.doc

01 – Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động.doc

02 – Quy chế thanh toán tiền lương.doc

03 – Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.doc

04 – Mẫu Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên.doc

05 – Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương.doc

06 – Hệ thống thang bảng lương.doc

07 – Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc.doc

08 – Bảng lương.xlsx

09 – Bảng kê chi tiết tiền lương.xls

10 – Bảng thống kê lương theo nhóm.doc

11 – Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.docx

12 – Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.docx

13 – Mẫu Giấy đề nghị tăng lương.docx

14 – Mẫu Đơn đề xuất tăng lương.doc

15 – Mẫu Đơn đề nghị tăng lương.docx

16 – Mẫu Giấy tạm ứng.doc

QUY ĐỊNH CHẤM CÔNG

00 – Quy định quản lý giờ công lao động.doc

01 – Mẫu Bảng chấm công hành chính.xlsx

02 – Mẫu Bảng chấm công.docx

03 – Mẫu Bảng chấm công theo tuần.doc

05 – Mẫu Giấy đề nghị tăng ca.doc

06 – Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ.docx

07 – Mẫu Bảng xác nhận thời gian làm việc.doc

QUY ĐỊNH TÌNH TOÁN, TRẢ LƯƠNG

00 – Quy trình tính lương.doc

01 – Mẫu Bảng lương theo phòng.xls

02 – Mẫu Phiếu lương theo tháng.xls

03 – Mẫu Bảng thanh toán tiền lương.docx

04 – Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng.docx

05 – Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ.docx

06 – Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài.docx

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

00 – Mẫu Quản lý danh sách kế hoạch công việc.xlsx

01 – Mẫu Danh sách các việc cần làm.xlsx

02 – Mẫu Bảng tiến độ thực hiện công việc.xls

03 – Mẫu Điểm danh nhân viên hàng tháng.doc

04 – Mẫu Báo cáo kết quả công việc.doc

05 – Mẫu Báo cáo kết quả công việc ngày.doc

06 – Mẫu Báo cáo công việc theo tuần, tháng.docx

07 – Mẫu Báo cáo kết quả công việc cá nhân.doc

08 – Mẫu Báo cáo tổng kết công tác cá nhân theo năm.doc

09 – Biểu mẫu Quản lý giờ tăng ca trong tháng.xls

10 – Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca.xls

11 – Mẫu Giấy đề nghị tăng ca.doc

12 – Mẫu Bảng quản lý ngày công của nhân viên.xls

13 – Mẫu Bảng chấm công.xls

14 – Mẫu Bảng chấm công tăng ca.doc

15 – Mẫu Bảng ghi nhận quá trình lao động, học tập, sinh hoạt của CBNV.xls

16 – Mẫu Nhật ký công việc.doc

17 – Mẫu Bảng theo dõi ngày nghỉ phép.xls

18 – Mẫu Danh sách công nhân viên nghỉ việc.doc

19 – Mẫu Danh sách nhân viên trực văn phòng công ty.xls

QUY TRÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

00 – Quy định chế độ bàn giao của cán bộ nhân viên.doc

01 – Mẫu Giấy đề xuất điều động nhân sự.xls

02 – Mẫu Biên bản bàn giao dành cho cán bộ quản lý.doc

03 – Mẫu Biên bản bàn giao dành cho nhân viên.doc

04 – Mẫu Biên bản bàn giao công việc (Mẫu số 1).doc

05 – Mẫu Biên bản bàn giao công việc (Mẫu số 2).docx

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG

00 – Mẫu Quy định hỗ trợ chi phí khi chuyển công tác.doc

01 – Mẫu Quy định tổ chức sinh nhật CBNV và khách hàng.doc

02 – Quy định quản lý giờ công lao động.doc

03 – Mẫu Bảng chấm công nhân viên.doc

04 – Mẫu Bảng chấm công tăng ca.xlsx

05 – Mẫu Giấy đề nghị tăng ca.doc

06 – Mẫu Danh sách đề xuất xin tăng ca.xls

07 – Biểu mẫu Quản lý giờ tăng ca trong tháng.xls

08 – Mẫu Bảng quản lý ngày công của nhân viên.xls

09 – Mẫu Danh sách nhân viên trực văn phòng công ty.xls

10 – Mẫu Bảng xác nhận thời gian làm việc.doc

11 – Mẫu Đơn xin xác nhận thời gian làm việc.doc

12 – Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc.docx

QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

00 – Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng.DOC

01 – Chính sách đối với ngày nghỉ phép của nhân viên.rtf

02 – Mẫu Giấy xin nghỉ phép.doc

03 Mẫu Đơn xin nghỉ phép dài hạn.doc

04 – Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng (Nghỉ việc không lương).doc

05 – Mẫu Sổ theo dõi nghỉ phép năm.doc

06 – Biểu mẫu Quản lý nghỉ phép năm.xls

QUY TRÌNH KÝ VÀ GIA HẠN HĐLĐ

00 – Quy trình ký và gia hạn Hợp đồng lao động.doc

01 – Quy trình gia hạn Hợp đồng lao động.pdf

03 – Quy định tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động.docx

04 – Mẫu Hợp đồng cộng tác viên.doc

05 – Mẫu Hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật.docx

06 – Mẫu Hợp đồng dịch thuật.doc

07 – Mẫu Hợp đồng khoán gọn.doc

08 – Mẫu Hợp đồng lao động có thời hạn.doc

09 – Mẫu Hợp đồng thử việc.doc

10 – Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ.docx

11 – Mẫu Hợp đồng thuê chuyên gia.doc

12 – Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát.doc

13 – Mẫu Hợp đồng tư vấn thiết kế.doc

14 – Mẫu Hợp đồng khoán việc.docx

15 – Phụ lục Hợp đồng lao động.docx

16 – Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng.docx

17 – Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ.docx

QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

00 – Quy trình nghỉ việc.doc

01 – Quy định chế độ bàn giao của CBNV.doc

02 – Mẫu Thư xin thôi việc.doc

03 – Mẫu Đơn xin nghỉ việc.doc

04 – Mẫu Biên bản bàn giao công việc.doc

05 – Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu.doc

06 – Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ.doc

07 – Mẫu Bản cam kết nghỉ việc.doc

08 – Mẫu Quyết định thanh lý Hợp đồng lao động.doc

09 – Mẫu Quyết định đồng ý cho nghỉ việc.doc

10 – Mẫu Phiếu thanh lý khi nghỉ việc.doc

Bộ tài liệu hệ thống quy trình quản lý nhân sự dành cho lãnh đạo: Tải về tại đây

You may also like