Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Báo cáo tình hình tiêu thụ, xuất khẩu ngành lúa gạo

Báo cáo tình hình tiêu thụ, xuất khẩu ngành lúa gạo

bởi Doanh Nhân Giao Thương

1. Tình hình sản xuất

2. Tình hình tiêu thụ trong nước

3. Tình hình xuất khẩu

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Báo cáo tình hình tiêu thụ, xuất khẩu ngành lúa gạo cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: BC tình hình tiêu thụ lúa gạo 19.11.22

Nguồn: Thạc Sỹ Nguyễn Anh Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản vùng I

You may also like