Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Bất Động Sản TPHCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất dù giá thị trường tăng mạnh

TPHCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất dù giá thị trường tăng mạnh

bởi Doanh Nhân Giao Thương

TPHCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2021 mà sẽ giữ nguyên hệ số giá đất như năm 2020 để ổn định tình hình kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19


Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình về phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TPHCM.

Theo thông báo kết luận, sau khi họp với các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đồng ý chọn phương án không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.

Lãnh đạo TPHCM giao Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ trình theo phương án trên, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố báo cáo, trình tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét, thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản; tổng hợp, tham mưu, trình UBND TPHCM báo cáo, trình HĐND TPHCM cho ý kiến tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian UBND TPHCM chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (chính thức) thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 vẫn được tiếp tục áp dụng.

Trước đó, Sở Tài chính TPHCM có tờ trình gửi UBND TPHCM về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Sở đề xuất hai phương án, một là giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 hoặc tăng hệ số điều chỉnh giá đất từng bước theo lộ trình (dự kiến tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0.5).

Theo Sở Tài chính, căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá thì giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Việc tăng hệ số điều chỉnh theo phương án tăng thêm 0.5 nếu được ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2021 sẽ thuận lợi, không xáo trộn.

Tuy nhiên, đến nay, UBND TPHCM vẫn chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Đồng thời, tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và qua ý kiến đóng góp, có 18/24 đơn vị đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 như năm 2020.

Do đó, Sở Tài chính đề xuất UBND TPHCM có thể xem xét theo phương án không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 mà giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.

Nhật Quang-Fili

You may also like