Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Văn Hóa - Xã Hội Thủ tục tái cấp vốn với NHCSXH để cho DN vay trả lương ngừng việc do COVID-19

Thủ tục tái cấp vốn với NHCSXH để cho DN vay trả lương ngừng việc do COVID-19

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1941/QĐ-NHNN ngày 16/11/2020 công bố thủ tục tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020.

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: NHCSXH gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bản Giấy đề nghị vay tái cấp vốn theo Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 12/2020/TT-NHNN đến trụ sở chính NHNN.

– Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của NHCSXH, NHNN Việt Nam có Quyết định tái cấp vốn đối với NHCSXH.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị vay tái cấp vốn theo Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 12/2020/TT-NHNN.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trước đó, NHNN ban hành Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với NHCSXH theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 11/11/2020), trong đó:

NHNN tái cấp vốn đối với NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 16.000 tỷ đồng (mười sáu nghìn tỷ đồng).

Quyết định 1941/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 16/11/2020 và bãi bỏ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định 877/QĐ-NHNN ngày 08/5/2020.

Châu Pha

You may also like