Trang Chủ Phân Tích Thị Trường Thách Thức Kinh Tế Việt Nam 2023

Thách Thức Kinh Tế Việt Nam 2023

bởi Doanh Nhân Giao Thương

1. Các thách thức đối với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của doanh nghiệp nửa cuối Quý IV/2022 và đầu năm 2023

2. Thách thức đặc biệt lớn đối với quá trình phục hồi của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

2.1. Thách thức về việc tiếp cận nguồn vốn để duy trì sản xuất, kinh doanh

2.2. Thách thức về duy trì các kênh huy động vốn trung và dài hạn để mở rộng đầu tư, phục hồi doanh nghiệp 

3. Rào cản từ quá trình thực thi các quy định, pháp lý liên quan tới môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp

4. Một số đề xuất, kiến nghị

 

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Thách thức kinh tế VN 2023 cho các doanh nghiệp Việt biết
Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: THACH THUC KINH TE VN 2023

Nguồn: BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KTTN

You may also like