Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpHọc Viện Doanh Nhân Hãy chủ động, đừng trông chờ người khác cầm tay chỉ việc

Hãy chủ động, đừng trông chờ người khác cầm tay chỉ việc

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 20 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”.

*** Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn thì giá trị của bạn ở đâu?
Bởi vì bạn đang bước đi, bạn mới có thể gặp được những người cùng chung chí hướng, mới gặp được bạn đồng hành.
Vậy nên, bạn muốn gặp được nhau thì phải đi cùng trên một con đường. Trước tiên, hãy DŨNG CẢM bước đi…Không phải vì có người đồng hành nên mới bước đi, mà là khi bước đi mới có được bạn đồng hành.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.

BẠN KHÔNG LÀM, NGƯỜI KHÁC SẼ LÀM. BẠN KHÔNG TRƯỞNG THÀNH, CHẲNG AI CHỜ ĐỢI BẠN!

Facebook: Ky Anh Pdca

You may also like