Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Văn Hóa - Xã Hội Giảm 30 loại phí, lệ phí từ ngày 01/7, hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid-19

Giảm 30 loại phí, lệ phí từ ngày 01/7, hỗ trợ khó khăn bởi dịch Covid-19

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Theo đó, có 30 loại phí, lệ phí được giảm từ ngày 01/7-31/12/2021, đơn cử như:

– Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

– Lệ phí cấp Căn cước công dân

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

– Phí hải quan

Bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 194/2016/TT-BTC.

– Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC.

– Lệ phí sở hữu công nghiệp

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Tuệ Ngân

You may also like