Trang Chủ Tin Tức Tổng Hợp Giải quyết vấn đề kiểu Toyota

Giải quyết vấn đề kiểu Toyota

bởi Doanh Nhân Giao Thương

1. Toyota Business Practices (TBP) là gì?

2. Phương châm hành động

3. Ở Toyota, “vấn đề” được hiểu như thể nào?

4. Các bước và trình tự Giải quyết vấn đề

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Giải quyết vấn đề kiểu Toyota cho các doanh nghiệp Việt biết.

Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: Quy trình giải quyết vấn đề A3,PDCA, 8 bước tư duy

You may also like