Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpChuyện Thương Trường Chính phủ thống nhất giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do Covid-19

Chính phủ thống nhất giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do Covid-19

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3).
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Báo cáo 283/BC-BCT ngày 27/5/2021 báo cáo đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo Công văn 1173/VPCP-KTTH ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ quyết nghị thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo 283/BC-BCT ngày 27/5/2021.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2021.
Trước đó, trong năm 2020, Chính phủ đã 02 lần đồng ý giảm giá điện, giảm tiền điện do Covid-19.

– Đợt 1 (tháng 4, 5, 6/2020): Tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/4/2021 và được hướng dẫn tại Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020.

– Đợt 2 (tháng 10, 11, 12/2020): Tại Nghị quyết 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 và được hướng dẫn Công văn 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020.

Châu Pha

You may also like